sábado, 8 de septiembre de 2012

PRESENTACIÓ A TARREGA: OBSERVATORI DE LES ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES

L'OBSERVATORI DE LES ARTS ESCÈNIQUES VALENCIANES  ES PRESENTA EN LA FIRA DE TEATRE DE TÀRREGA

L'OBSERVATORI DE LES ARTS ESCÈNIQUES naix amb el propòsit d'estructurar un mecanisme que facilite el seguiment permanent de les Arts Escèniques a la Comunitat Valenciana, avaluant l'estat del col·lectiu escènic a cada moment i proposant accions per a revitalitzar el sector.


Dins de la gravetat de la situació per la qual estan passant tots els sectors econòmics i l'economia familiar dels espanyols, el sector de la Cultura en general i de les Arts Escèniques en particular, està patint especialment els efectes de la crisi des de fa temps i per partida doble.

Una sèrie de factors estan afectant al sector professional de les Arts Escèniques a la Comunitat Valenciana, circumstància que està portant a una situació límit que potencia la seua progressiva i accelerada desaparició.

o   S'està produint una disminució d'espectadors com a conseqüència de la disminució de la renda de les famílies, que necessiten prioritzar el consum de determinats productes i serveis, cada vegada més bàsics.

o   La important disminució de recursos públics està produint un descens en la programació en els teatres públics i com a conseqüència un descens en la demanda i en la producció. A aquesta condició se sumen la disminució de les ajudes directes al sector i els problemes financers que provoquen la no execució de les obligacions contretes i els retards en les convocatòries i els pagaments per part de les Administracions.

o   D'altra banda, els efectes de la crisi en els diferents sectors de l'economia han repercutit també en una disminució de les aportacions privades al finançament del sector cultural.

o   A aquesta situació cal afegir els efectes negatius de la important pujada de l'IVA en el sector que acaba de ser posada en pràctica pel govern central.

o   La deficient gestió dels últims anys de la Generalitat Valenciana en matèria d'arts escèniques, així com la falta de consens amb els professionals i col·lectius de l'escena valenciana, aguditzen la crisi del sector en la nostra comunitat.

Enfront d'aquesta situació, la professió valenciana han aconseguit reunir a tots els col·lectius importants del sector i han constituït l'OBSERVATORI DE LES ARTS ESCÈNIQUES

Format  per les associaciones professionals:
AAPV (Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians)
APCCV (Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana)
APDCV (Associació de Professionals de Dansa de la Comunitat Valenciana)
AVED (Associació Valenciana d’Empreses de Dansa)
AVETID (Associació Valenciana d’ Empreses Productores de Teatre i Circ)
AGCPV (Associació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià)
FETI (Federació d'Espais Teatrals Independents)

Està obert a altres associacions i col·lectius professionals del sector d'arts escèniques que pogueren existir i tinguen interès per integrara a aquesta nova agrupació. Així mateix establirà vies de participació i col·laboració amb els professionals del sector que no estiguen inclosos en cap col·lectiu.

Entres els seus objectius principals cal assenyalar:

o   Constituir una comissió permanent que estudie l'estat de les arts escèniques a la Comunitat Valenciana i propose accions per al seu desenvolupament.

o   Establir un mecanisme de coordinació del treball que estan desenvolupant les diferents associacions professionals del sector de les arts escèniques de la Comunitat Valenciana, afavorint el treball en comú per a la revitalització del sector escènic valencià.

o   Vetlar perquè la Generalitat Valenciana, per descomptat dins del marc de restriccions que imposa la gravetat de la delicada situació i de la crisi actual, no es desentenga del seu compromís necessari amb la cultura i amb les arts escèniques, col·labore amb el manteniment i creació d'ocupació que suposa aquest sector i considere tot el sector de la cultura com a sector estratègic.

o   Aconseguir que totes les decisions de les administracions públiques en matèria d'arts escèniques, es tracten de manera consensuada amb el sector i no unilateralment, com ha ocorregut fins al moment.

o   Realitzar totes aquella accions que, conjuntament els col·lectius implicats, s'estimen oportunes amb el propòsit de sensibilitzar a l'opinió pública, així com per a cercar i aplicar solucions de consens, que frenen la progressiva deterioració actual, possibiliten la recuperació del públic i una oferta digna per a la nostra societat. Solucions que impedisquen que la totalitat de professionals es vegen obligats a emigrar o desaparèixer.

o   Denunciar les males pràctiques polítiques que estan contribuint a conduir a l'escena valenciana a una situació límit.

o   Potenciar estudis específics, jornades de treball i debats entre els professionals del sector, per a avaluar l'estat del col·lectiu escènic i proposar vies de futur.


Una de les primeres accions que recolza i impulsa l'OBSERVATORI és la realització del CONGRÉS VALENCIÀ D’ARTS ESCÈNIQUES: MIRANT CAP Al FUTUR que es realitzarà en el context la Mostra de Teatre d’Alcoi, del 28 al 30 de novembre de 2012. Amb l'objectiu de contribuir a la creació de forums de coneixement i debat entre els professionals implicats en el sector, on estudiar propostes d'actuació, innovació i noves vies de producció, distribució i exhibició de les Arts Escèniques.

L'OBSERVATORI, també participarà en les mobilitzacions en favor de la cultura en general i les Arts Escèniques en particular, impulsant accions directament o en col·laboració amb altres col·lectius implicats.